روش تحقیق و آمار

اشکال تحلیل محتوا شامل تحلیل محتوای توصیفی و استنباطی است. تحلیل محتوای توصیفی که بر اساس تعریف برنارد برلسون ساخته شده یک تحلیل بعد از وقوع است، یعنی توصیف کمی محتوای آشکار متن. بر اساس این شکل از تحلیل محتوا، بررسی های متعددی صورت گرفته است. لیکن  بر اساس اشکال دیگر فعالیت کمتری در ایران صورت گرفته است. در واقع تحلیل محتوای استنباطی که از اشکال پیشرفته تر  تحلیل محتواست،   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

محل کار، انجمنی است که در آن رفتارهای متنوعی روی می دهد. هر یک از این رفتارها، پیامدهای مختلفی را برای افراد شاغل در سازمان و کل سازمان دارد. در حالت ایده آل، این رفتارها با هنجارهای سازمان منطبق است. هنجارهای سازمانی، یک ساختار متشکّل از رفتارهای مورد انتظار، زبان ها و اصول اند که اجازه می دهند محل کار به شیوه ای مناسب شکل بگیرد. هنگامی که رفتارهای کاری   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

خدمات دارالترجمه های رسمی در سراسر کشور همواره با نظارت دستگاه های قضایی ذی ربط انجام می پذیرد. از این رو تمامی مترجمین رسمی در کشور بایستی دارای مجوز تاییدیه از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی بوده و در غیر اینصورت عنوان رسمی بودن از آنها سلب می گردد. رسمی آنلاین با در اختیار داشتن مترجمین رسمی تایید شده توسط دستگاه های قضایی مربوطه به انجام فعالیت در   ادامه مطلب ...

کنفرانس های آتی

«دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی» با حمایت و مشارکت «دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین» و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در حوزه های علوم   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

پیرز و همکاران، مالکیت روانشناختی را حالتی می دانند که در آن، فرد به یک هدف یا بخشی از آنکه از نظر ماهیت می تواند مادی یا غیرمادی باشد، احساس مالکیت می کند و می گوید «آن مال من است». به اعتقاد دراسکات و پسکوسولیدو مالکیت روان شناختی بازنمای تعلق عاطفی و شناختی بین فرد و اموال است که بر رفتار و ادراک فرد از خود اثر می گذارد. بنابراین،   ادامه مطلب ...