خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’نشریات‘

نشریات

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی معمولا در زمان تحصیل و یا حتی پس از تحصیل، بنابر شرایط کاری خود یا برای ادامه تحصیل اقدام به نگارش مقالات علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی و چاپ آن در نشریات علمی مدیریت مالی می کنند. این مقالات یا استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری آنهاست یا اینکه دانشجویان خودشان شروع به بررسی پیشینه در زمینه مورد علاقه خود می   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت معمولا در زمان تحصیل و یا حتی پس از تحصیل، بنابر شرایط کاری خود یا برای ادامه تحصیل اقدام به نگارش مقالات علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی می کنند. این مقالات یا استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری آنهاست یا اینکه دانشجویان خودشان شروع به بررسی پیشینه در زمینه مورد علاقه خود می کنند و پس از بررسی مقالات انجام شده در   ادامه مطلب ...

نشریات

نام نشریه: نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران صاحب امتیاز: انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران بخش اول: آشنایی با نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران نام مجله نام مجله : مجله کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity است که رتبه علمی پژوهشی دارد و وابسته به انجمن است. هدف هدف از انتشار مجله کمک به   ادامه مطلب ...

نشریات

نام نشریه: فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش صاحب امتیاز:  دانشگاه پیام نور مدیر مسئول: دکتر لقمان کشاورز سردبیر:  دکتر مجید جلالی فراهانی بخش اول: معرفی نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (شاپا: ۱۷۵۸-۲۳۸۳) به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می ­گردد. این نشریه در صدد است به صورت تخصصی آخرین پژوهش ­های بنیادی، کاربردی و توسعه ­ای مرتبط با   ادامه مطلب ...

نشریات

نام نشریه: فصلنامه پژوهش های اقتصادی صاحب امتیاز: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس مدیر مسئول: دکتر عباس عصاری آرانی سردبیر: دکتر یداله دادگر بخش اول: معرفی فصلنامه پژوهش های اقتصادی فصلنامه پژوهش های اقتصادی بنا به درخواست پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲ و به شماره ۱۲۴/۱۲۰۸۶ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسید. اولین شماره این فصلنامه در بهار ۱۳۸۰ منتشر شد و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۳ بر   ادامه مطلب ...