دستیابی به محصولات و خدمات با کیفیت از طریق شش سیگما

سير تحولات جهاني به سمت دستيابي به تكنولوژي نوين و فن آوري برتر در ارائه محصولات و خدمات، اهميت كيفيت و لزوم توجه به...

کیفیت خدمات الکترونیکی، مفاهیم و تعاریف

خدمات الکترونیکی هم در حوزه تئوریک و هم در زمینه کاربرد، در دوره طفولیت خود به سر می­ برد. مفهوم «خدمات الکترونیک» ترکیب ساده...

بررسی حلقه های کنترل کیفیت و عملکرد سازمان

سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود راهبردها و فنون مختلف را طرح و به اجرا می گذارند از جمله این فنون ایجاد حلقه...

جایگاه کنترل در مدیریت و روند تکامل آن در مدیریت

بهبود مستمر کیفیت (C.Q.I) (Continuos Quality Improvement) روشی برای اعمال کنترل است. مدیریت جامع کیفیت (T.Q.M) (Total Quality managment) مدیریت استوار بر چنین روشی...

بررسی مدل های تعالی سازمان بالدریج و عملکرد اروپایی

در سال 1978 به دنبال مطالعات صورت گرفته در وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص علل توفیق ژاپن نسبت به آمریکا، جایزه ملی کیفیت آمریکا...

جایزه دمینگ، جایزه ای در جهت بهبود کیفیت

برترین جایزه بهبود کیفیت در ژاپن، جایزه دمینگ است. این جایزه در سال 1951 توسط انجمن مهندسین و دانشمندان ژاپن به پاس قدردانی از...

آشنایی با مفهوم کارت امتیاز متوازن (BSC)

در سه دهه اخیر سیستم های ارزیابی عملکرد بسیاری مورد توجه قرار گرفته و سازمان های زیادی نیز از این سیستم ها برای مقاصد...

مدیریت کیفیت جامع (TQM) تلاشی در جهت بهبود فرایندها

مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management) تلاشی است پیگیر برای بهبود مستمر فرآیندها، تولیدات، خدمات و همه فعالیت های سازمانی در جهت تامین نیازهای...

بررسی مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

آنچه مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) را به عنوان یک برگ برنده برای بسیاری از سازمان های دنیای امروز معرفی نموده است چیزی جز...