پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

3
2
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

صاحب ­نظران سرمایه اجتماعی را جنبه­ هایی از سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه­ های اجتماعی و اعتماد متقابل می دانند که همکاری و همیاری افراد را برای دستیابی به منافع مشترک، تسهیل می­ کند. از دیدگاه سازمانی، گوشال و ناهاپیت (۱۹۹۸) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق، و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می­ کنند. از دیدگاه آن­ها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ­ها و دارایی­ های مهم سازمانی است، که می­ تواند به سازمان­ ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید، و برای آنها در مقایسه با سازمان­ های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند. ایده توجه به سرمایه اجتماعی در سازمان­ ها، همان­ طورکه کاهن و پروساک (۲۰۰۱) مطرح می کنند، نسبتاً جدید است. با این وجود، طبق نظر آدلر و کان (۲۰۰۲) با فرض دوران طفولیت کاربرد سرمایه اجتماعی در زندگی سازمانی، تحقیقات نشان می ­دهد که سرمایه اجتماعی سازمان می ­تواند از دانش ذهنی افراد حمایت کند.

پرسشنامه سرمایه اجتماعیمعرفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی

نهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) با رویکرد سازمانی جنبه­ های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می­ دهند:

سرمایه شناختی، رابطه ­ای و ساختاری (Nahapiet & Ghoshal, 1998)

الف) عنصرشناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم ­کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم­ های معانی مشترک در میان گروه ­ها است. مهم­ ترین جنبه ­های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک.

-زبان و کدهای مشترک: به دلایل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تأثیر می گذارد. اول اینکه، زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، چرا که ابزاری است که از طریق آن افراد با یکدیگر بحث می ­کنند، اطلاعات را مبادله می­ کنند، از یکدیگر سؤال می­ پرسند و در جامعه، امور تجاری انجام می دهند. دوم اینکه، زبان بر ادراکات­مان تأثیر می ­گذارد. کدها هم یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم می­ کنند. سوم اینکه، زبان مشترک قابلیت ترکیب اطلاعات را افزایش می­ دهد.

-حکایات مشترک: علاوه بر زبان و کدهای مشترک، محققان معتقدند که؛ اسطوره ­ها، داستان­ ها و استعار­ ها ابزارهای قدرتمندی در اجتماعات برای ایجاد، تبادل، و نگهداری مجموعه ­های غنی معانی فراهم می کنند. آر (۱۹۹۰) نشان می­ دهد که چگونه حکایات، تبادل تجربه پنهان را در بین متخصصان تسهیل می­ کنند. بنابراین، ظهور حکایت­ های مشترک در یک اجتماع باعث خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش، که عموماً به صورت پنهان هستند را تسهیل می ­کند.

ب) عنصررابطه ­ای: عنصر رابطه ­ای سرمایه اجتماعی توصیف ­کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان بر قرار می­ کنند. مهم ترین جنبه­ های این بعد از سرمایه  اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

  • اعتماد: تحقیقات نشان می ­دهد در جایی­ که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح بالایی وجود دارند، افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند. میسزتال اظهار می­ داردکه؛ اعتماد تأمین کننده ارتباطات و گفت­مان است. بنتیس همچنین مطرح می­ کند که؛ اعتماد می ­تواند ایجاد دانش را تسهیل کند. بویسوت نیز بر اهمیت اعتماد بین فردی برای ایجاد دانش در شرایط ابهام و عدم اطمینان زیاد تأکید دارد.
  • هنجارها:هنجارهای همکاری می ­توانند پایه ­ای قوی برای دانش بوجود آورند. برای مثال، استارباک اهمیت هنجارهای اجتماعی صداقت و کار تیمی را به عنوان ویژگی ­های کلیدی شرکت­ های دانش ­محور یادآور می­ شود.
  • الزامات و انتظارات:الزامات نشان دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده است. کلمن الزامات را از هنجارهای عمومی شده متمایز می­ سازد، و آن­ را به عنوان انتظارات ایجاد شده در درون روابط شخصی خاص در نظر می ­گیرد.
  • هویت:هویت فرایندی است که در آن افراد احساس می­ کنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک گروه واحد هستند. کرامر و همکارانش (۱۹۹۶) دریافته ­اند که؛ احساس همانندی کردن با یک گروه یا جمع، نگرانی درباره فرایندها و نتایج جمعی را افزایش می­ دهد و بدین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطلاعات افزایش می ­یابد. لویسکی و بیونک (۱۹۹۶) در تحقیقاتشان نشان می دهند که هویت گروهی چشمگیر نه تنها ممکن است فرصت­ های تبادل اطلاعات را افزایش دهد، بلکه هم چنین ممکن است فراوانی واقعی همکاری را بین اعضاء افزایش دهد. در مقابل، جایی­که گروه ­ها دارای هویت­ های متمایز و مغایر هم هستند، ممکن است موانع عمده ­ای را در برابر تسهیم اطلاعات، یادگیری و ایجاد دانش به­ وجود آورند.

ج) عنصرساختاری: این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس ­های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهم­ ترین جنبه­ های این عنصر عبارتند از روابط شبکه­ ای بین افراد، پیکربندی شبکه ­ای و سازمان مناسب.

  • روابط شبکه ­ای: پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه­ ای امکان دسترسی به منابع (مثل دانش) را فراهم می­ سازند. روابط اجتماعی، ایجاد کننده کانال­ های اطلاعاتی هستند که میزان زمان و سرمایه­ گذاری مورد نیاز برای گردآوری اطلاعات را کاهش می­ دهند.
  • پیکربندی روابط شبکه ­ای: تراکم، پیوند و سلسله مراتب همگی از طریق تأثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضاء شبکه باعث انعطاف ­پذیری و سهولت تبادل اطلاعات می­ شوند. برای مثال، برت (۱۹۹۲) بحث می­ کند که؛ شبکه پراکنده، با تعداد تماس ­های بسیار کم، فراهم­ کننده مزایای اطلاعاتی بیشتری است. شبکه متراکم، از این جهت که فراهم ­کننده اطلاعات متنوع کمتر با همان هزینه شبکه پراکنده است، شبکه ­ای ناکارا است. همچنین، هانسن (۱۹۹۹) پی برده است که پیوندهای ضعیف مانع انتقال دانش می­ شوند.
  • سازمان مناسب:سرمایه اجتماعی ایجاد شده از جمله روابط و پیوندها، هنجارها، و اعتماد در یک محیط خاص، اغلب می­ تواند از یک محیط اجتماعی به محیط اجتماعی دیگری انتقال داده شود و بدین ترتیب بر الگوهای تبادل اجتماعی تأثیر گذارد. سازمان­ های اجتماعی مناسب می­ توانند یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابع ­شان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند و از طریق ابعاد شناختی و رابطه­ ای سرمایه اجتماعی ممکن است انگیزش و قابلیت را برای تبادل تضمین کنند. لیکن، این سازمان­ ها هم چنین ممکن است مانع این تبادل شوند.

کاربر گرامی مدیراما؛ باشگاه دانشجویان مدیریت با فراهم آوردن پرسشنامه سرمایه اجتماعی شما را در انجام پژوهش هایتان یاری می کند. شما می توانید از طریق لینک های زیر در فروشگاه محصولات دانشی مدیراما به فایل پرسشنامه سرمایه اجتماعی دسترسی داشته باشید.

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

همچنین شما می توانید با ثبت درخواست خود در فرم تماس با ما، از خدمات مشاوره مدیراما و دریافت فایل های دیگر بهره مند شوید.

3 دیدگاه‌ها

  1. با عرض سلام و ادب و سپاسگزاری از مطالب مفیدتون، اگر امکان دارد پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت رو برای بنده هم ارسال فرمایید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مرتب‌سازی بر اساس: