دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت معمولا در زمان تحصیل و یا حتی پس از تحصیل،بنابر شرایط کاری خود یا برای ادامه تحصیل اقدام به نگارش مقالات علمی-پژوهشی می کنند. این مقالات یا برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری آنهاست یا اینکه دانشجویان خودشان شروع به بررسی پیشینه در زمینه مورد علاقه خود می کنند و پس از بررسی مقالات انجام شده در این زمینه، موضوعی جدید را انتخاب کرده و شروع به تدوین مقالات می کنند.
انجام مقالات علمی – پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد ادامه تحصیل دارند و برای فارغ التحصیلان دکتری که قصد کار و فعالیت در حوزه دانشگاه و تدریس دارند، رزومه خوبی فراهم می کند.

اما نوشتن مقاله ای که مورد تایید مجلات معتبر داخلی یا خارجی باشد کاری نسبتا دشوار است. به طوری که برخی دانشجویان در نیمه راه نگارش مقالات علمی را کنار می گذارند و بیخیال آن می ­شود. اما ما می خواهیم به شما این نوید را بدهیم که باشگاه دانشجویان مدیریت با توجه به درخواست شما دوستان عزیز اقدام به اضافه کردن این خدمت به خدمات دیگری که قبلا به دانشجویان مدیریت ارائه می ­شده، کرده است، تا همراه و همیار شما در انجام مقالات علمی و پژوهش هایتان باشد.

نگارش مقالات علمی-پژوهشیمقالات علمی-پژوهشی مدیریت

در ادامه به نحوه نگارش مقالات علمی – پژوهشی مدیریت پرداخته شده تا شما را با قسمت های مختلف آن آشنا سازد.

چکیده

چکیده طوری نوشته می شود که نشان دهنده محتوای کلی مقاله باشد. خواننده مقاله با خواندن چکیده، درباره میزان تناسب متن مقاله با موضوع مورد نظر خود قضاوت کرده و درباره مطالعه بقیه قسمت های مقاله تصمیم می گیرد.

به طور کلی بهتر است در چکیده مقاله به ترتیب روی سه نکته اصلی زیر تأکید و اطلاعاتی درباره آنها ارائه شود:

۱- اهمیت موضوع

۲- روش شناسی پژوهش

۳- نتایج کلان مقاله

همچنین در چکیده از استناد به منابع علمی، ذکر جزئیات کار، شکل ها، جدول ها و فرمول ها اجتناب می شود. چکیده باید بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ کلمه باشد.

واژه های کلیدی

این واژه ها، کلمات محوری مقاله هستند و نشان دهنده محتوا و موضوعات اصلی و فرعی آن می باشند. واژه های کلیدی در جستجوی موضوعات علمی به کار می آیند. معمولاً در هر مقاله حداکثر ۵ واژه کلیدی نوشته می شود.

مقدمه

این بخش از مقاله به نحوی نوشته می شود که خواننده را آماده ورود به بحث اصلی مقاله نماید؛ به این منظور در مقدمه یک مقاله علمی- پژوهشی به ترتیب درباره نکات زیر توضیح داده می شود:

۱- اهمیت و ضرورت موضوع؛

۲- پیشینه موضوع و سیر مختصری از تاریخچه آن؛

۳- حدود و ثغور و ابعاد مسأله مورد پژوهش و قلمرو موضوعی آن؛

۴- مسأله اصلی تحقیق؛

۵- اهداف مقاله؛

۶- ساختار مقاله.

به عبارت دیگر، در بخش مقدمه، ابتدا باید کلیات موضوع پژوهش و اهمیت آن عنوان شود. سپس تاریخچه ای از کارهای مشابه انجام شده به همراه ویژگی های هر یک بیان شود. در ادامه مقدمه ای از تلاش انجام گرفته در مقاله برای حل کاستی های موجود ذکر شود و هدف و ساختار مقاله نیز در انتهای مقدمه بیان گردد.

شماره گذاری بخش های یک مقاله از مقدمه آن شروع می شود؛ شماره ۱ به مقدمه اختصاص می یابد. آخرین شماره نیز به بخش نتیجه تعلق می گیرد. نوشتن مقدمه از ابتدای صفحه دوم شروع می شود.

مباحث نظری نگارش مقاله

این بخش از مقاله زیربنای علمی و میزان استحکام نظری آن را نشان می دهد. در مباحث نظری بهتر است دو نکته زیر توضیح داده شود:

۱- مرور نظریه های مرتبط با موضوع مقاله و سهم محقق در غنای آن؛

۲- ارائه الگوهای مفهومی و تحلیلی.

در بیان مطالب نظری، محقق باید رویکرد خود را به روشنی بیان کند و مشخص نماید که آیا به دنبال توسعه قلمرو مفهومی یک نظریه خاص است یا با استفاده از رویکرد نظری بخصوصی می خواهد پدیده ای را در محیط سازمانی مطالعه کند. در هر صورت، تعریف مفاهیم اولیه مورد نیاز خواننده در این بخش ضروری است و مباحث نظری مرتبط با موضوع ابتدا باید به اختصار مرور شود و نقش محقق در چگونگی استفاده از آن مفاهیم و ادبیات و ارتباط موضوع مورد مطالعه با مباحث نظری تشریح گردد.

برخلاف روش مرسوم در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها که فرضیه های تحقیق را به طور مسلسل و بدون استناد به مباحث نظری آن می آورند، روش مناسب برای بیان فرضیه های پژوهشی آن است که در لابه لای توضیح مباحث نظری و یافته های دیگران، فرضیه های تحقیق بیان شود؛ به عبارت دیگر، ابتدا بخشی از ادبیات و نوشته های پیرامون یک مطلب علمی بیان می شود و در انتهای آن بخش، محقق فرضیه مرتبط را عنوان می کند؛ سپس به سراغ بخش دیگری از مفهوم رفته و پس از بیان ادبیات آن، فرضیه بعدی را مطرح می سازد. این کار برای تمامی فرضیه ها انجام می پذیرد.

در بخش پایانی مباحث نظری مقاله، بهتر است الگوی مفهومی پژوهش نشان داده شود. یعنی محقق باید در این بخش، چارچوب نظری کار خود را به صورت کلی در قالب نمودار نشان دهد و فرضیه های پژوهش را روی فلش های الگوی مفهومی مشخص کرده و به نمایش بگذارد. لازم به یادآوری است که الگوی مفهومی، نموداری است که نشان دهنده مفاهیم اصلی پژوهش و روابط بین آنها و تقدم و تأخر و ترتیب قرار گرفتن آنها نسبت به یکدیگر است و فرضیه های پژوهشی نیز روی روابط نشان داده شده در نمودار مشخص می شوند. بهتر است برای خواناتر کردن الگوی مفهومی تحقیق، الگوی دیگری به نام الگوی تحلیلی یا عملیاتی نیز به دنبال آن بیاید؛ الگوی تحلیلی/ عملیاتی الگویی است که به شکل جدول تنظیم می شود و از سطح مفاهیم کلی فراتر رفته و ابعاد اصلی و فرعی و مؤلفه ها و شاخص های هر یک از مفاهیم مورد مطالعه محقق را به نمایش می گذارد.

در ارائه مطالب نظری باید از آوردن مطالب تکراری، خسته کننده، قدیمی و حاشیه ای اجتناب شود و انسجام و پیوستگی مطالب حفظ گردد. در این قسمت و قسمت های دیگر مقاله می توان برای نشان دادن عناوین فرعی موضوع مقاله از کدهای فرعی استفاده کرد. حجم این بخش از مقاله می تواند بین ۳ تا ۵ صفحه باشد.

 روش شناسی

بخش روش شناسی پژوهش بیان گر جزئیات بیشتری درباره چگونگی انجام آن است. در این بخش باید پیرامون نکات زیر به اختصار توضیح داده شود ۱- نوع و روش تحقیق، ۲- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری،۳- قلمرو مکانی و زمانی، ۴- روش و ابزارهای گردآوری داده ها، ۵- روش سنجش روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و ۶- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و رسیدن به نتایج. حجم این قسمت معمولاً بین ۱ تا ۲ صفحه است.

 یافته ها

در بخش یافته ها نکات اصلی حاصل از پژوهش توضیح داده می شود و ضمن آن به فرضیه ها نیز اشاره می گردد. لازم به توضیح است که در این قسمت نباید خیلی به جزئیات آماری وارد شد و ذهن خواننده را با ارائه آمار و ارقام غیر ضروری و فرعی، از مسأله اصلی و یافته های مهم پژوهش منحرف نمود. به عبارت دیگر، بهتر است که تعداد جداول، نمودارها یا شکل ها در این بخش بیش از ۲ تا ۳ مورد نباشد. معمولاً یکی از جداول خلاصه ای از ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری را نشان می دهد و جدول یا نمودار های دوم و سوم یافته های مهم پژوهش را به اختصار بیان می کنند.

حجم این بخش از مقاله بستگی به روش های مورد استفاده در پژوهش دارد و می تواند بین ۵ صفحه را به خود اختصاص دهد.

 بحث و بررسی

در این قسمت، ابتدا به اهداف مقاله که قبلاً در بخش مقدمه آمده بود، اشاره می شود و متناسب با آن توضیحاتی دال بر میزان تحقق آن در مقاله ارائه می گردد. محقق باید برداشت های خود را از فرایند تحقیق و دستاوردهای آن به روشنی بیان کند و دلایل و چرایی احتمالی مربوط به وجود روابط بین متغیرهای مورد مطالعه و میزان شدت و ضعف آن را از منظر خود تشریح نماید.

در بخش بحث و بررسی، معمولاً نقاط اشتراک و افتراق یافته های پژوهش با ادبیات و پیشینه تحقیق به طور مستدل و منطقی بیان و برداشت محقق از آن، از دو دیدگاه نظری و کاربردی توضیح داده می شود. حجم این بخش از مقاله می تواند بین ۱ تا ۳ صفحه باشد.

 نتیجه گیری

در این بخش از مقاله، نتایج به دست آمده از پژوهش به اجمال بیان می شود و سهم مقاله در ارتقای سطح علمی موضوع مورد بحث توضیح داده می شود. همچنین زمینه های کاربردی نتایج تحقیق در سازمان ها تشریح و نکات مبهم و قابل پژوهش جدید و نیز گسترش موضوع مورد بحث به زمینه های دیگر برای محققان آینده پیشنهاد می گردد. محدودیت های پژوهش از جمله در زمینه روایی درونی و بیرونی ابزار سنجش نیز در بخش نتیجه گیری مورد بحث قرار می گیرد. حجم این قسمت می تواند بین ۲ تا ۳ صفحه باشد.

منابع

منابع مورد استفاده در نوشتن مقاله علمی به تفصیل در این قسمت می آید. ابتدا منابع فارسی، سپس منابع زبان دیگر که عموماً به انگلیسی است نوشته می شود. منابع علمی به ترتیب حروف الفایی نام خانوادگی نویسندگان آنها تنظیم می شود.

لازم به ذکر است که منابعی در فهرست منابع انتهای مقاله آورده می شود که به آنها در داخل مقاله استناد شده است؛ به عبارت دیگر زمانی که در داخل متن پس از نقل قول از منبع علمی، سه مشخصه آن منبع در داخل پرانتز آمد (نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه)، مشخصات تفصیلی آن در فهرست منابع پایان مقاله نوشته می شود. برای مرجع نویسی بهتر است از روش موسوم به APA استفاده شود. اگر منبع مورد استفاده ما کتاب باشد به شرح زیر در فهرست منابع ذکر می شود:

– نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)؛ نام کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل چاپ: نام ناشر.

اگر منبع مورد استفاده ما مقاله باشد، به شرح زیر مرجع نویسی می شود:

نام مجله؛ دوره مجله، شماره مجله، شماره ؛«نام مقاله»- (نام خانوادگی و نام نویسنده) سال انتشار صفحات مقاله.

برای دریافت مشاوره و ثبت درخواست نگارش مقالات علمی-پژوهشی، درخواست خود را از طریق لینک زیر ثبت نمایید. لطفا درخواست خود را به صورت دقیق شرح دهید.

ثبت درخواست انجام مقالات علمی-پژوهشی

همچنین شما می توانید برای دریافت آخرین خبرها در مورد کنفرانس های مدیریت به لینک زیر سر بزنید:

اخبار کنفرانس های مدیریت

 

و برای آشنایی با نشریات علمی – پژوهشی مدیریت از لینک زیر دیدن کنید:

نشریات علمی مدیریت

 

همچنین می توانید از خدمات زیر در مدیراما استفاده کنید:

ثبت درخواست پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت

ثبت درخواست انجام پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت

ثبت درخواست انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

ثبت درخواست تجزیه و تحلیل آماری