تازه های کتاب

چاپ نهم کتاب مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی (ویرایش جدید بر مبنای اینکوترمز ۲۰۱۰ و قانون جدید امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) در شرایطی به دست انتشار سپرده می ­شود که افزایش نرخ ارز در کشور و همچنین محدودیت­ های اعمال شده در قالب تحریم­ های بین­ المللی و تحریم­ های خود خواسته برخی کشورها بر حجم و نحوه مبادلات خارجی کشور ما تاثیر گذاشته است. در این شرایط آگاهی از رویه ­ها و مقررات و قوانین بازرگانی و تجارت خارجی می­ تواند راه­ های جدیدی را برای غلبه بر این محدودیت ­ها باز نموده و از تاثیرات منفی آن بکاهد.

فرایند انجام معاملات بازرگانی خارجی مستلزم دانش و آگاهی­ های متنوع و متعددی است که گرچه در یک باب مستقلی را تشکیل می­ دهد، ولی مجموعه آن­ها همچون زنجیری به هم پیوسته است که در این مجموعه سعی شده است به کلیه آن ها پرداخته شود. مجموعه حاضر در برگیرنده یازده فصل است که از تعاریف واژه ها و اصلاحات بازرگانی آغاز شده و در فصل نهایی به آخرین حلقه این زنجیر یعنی قوانین و امور گمرکی ختم می­ گردد. این زنجیره همچنین دربرگیرنده آخرین ویرایش ­های اینکوترمز و اعتبارات اسنادی، بیمه ­های حمل و نقل، حمل و نقل های بین المللی، تجارت متقابل، صادرات مناطق ویژه اقتصادی و تجاری، بازرسی و استانداردها می­ باشد که امید است با فراهم آوردن مطالبی که متعارفا صادرکنندگان یا وارد کنندگان کالا و همچنین سایر بخش های مربوط بازرگانی خارجی  با آن سر و کار دارند پاسخ نیازهای خود را در یک کتاب و یک مجموعه بیابند.

بازرگانی خارجی

فصول کتاب مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی 

فصل اول: تعاریف و کلیات

فصل دوم: اسناد بازرگانی و گمرکی

فصل سوم: شرایط تجارت بین­ الملل (Incoterms)

فصل چهارم: مناطق آزاد تجاری (Free Trade Zone) و مناطق ویژه اقتصادی (Economic Special Zone)

فصل پنجم: تجارت متقابل

فصل ششم: صادرات

فصل هفتم: بیمه

فصل هشتم: روش ­های پرداخت

فصل نهم: حمل و نقل

فصل دهم: بازرسی و استاندارد

فصل یازدهم: گمرک

کتاب مذکور توسط علیرضا راشدی اشرفی تدوین شده و انتشارات نشر بازرگانی آن را به چاپ رسانیده است.


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)