مدیراما؛ خود را موظف به رعایت تمامی بندهای ذیل، جهت حفظ حریم خصوصی کاربران خود می‌داند.

۱. مدیراما خود را موظف به حفظ کلیه‌ی اطلاعات شخصی کاربران اعم از نام، شماره‌ تلفن، ایمیل و دیگر موارد ثبت شده در سفارش کاربر می‌داند و به‌هیچ عنوان این اطلاعات را در اختیار افراد غیر قرار نمی‌دهد.

۲. تمام حقوق مادی و معنوی سفارش متعلق به کاربر خواهد بود.

۳. تمامی کارکنان و مدیران مدیراما تضمین می‌کنند که هیچ‌گونه استفاده‌ای از داده هایی که کاربر در اختیار مدیراما قرار می دهد، بجز برای کار شخص کار بر ننمایند.