تحلیل های آماری مسئله دارترین قسمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری مدیریت هستند. تقریبا همه روش های کمی در پایان نامه های مدیریت به جداول آماری ختم می شوند که حاصل تجزیه و تحلیل داده های خام جمع آوری شده از میدان تحقیق اند و توسط نرم افزارهای آماری مانند spss، lisrel، amos، minitab و smart pls‌ انجام شده اند.

تحلیل های آماریانجام تحلیل آماری رشته مدیریت

یکی از خدمات مدیراما کمک به شما در تحلیل های آماری برای انجام فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری است. ما سه مرحله را در این فرایند پشت سر می گذاریم. مرحله اول بررسی موضوع کار شما و پیشنهادات مربوط به نحوه انجام کار، بعد از تایید شما مرحله دوم تحلیل های آماری با نرم افزار مقتضی و نهایتا مرحله سوم ارائه گزارش کار و آموزش شماست.

به همراه فایل گزارش که در قالب فایل ورد (doc.) تهیه می شود، خروجی های نرم افزار و داده های شما به صورت مرتب خدمتتان ارسال می شوند.

درخواست خود برای انجام تحلیل های آماری را می توانید از طریق لینک زیر ثبت نمایید. لطفا توضیحات شفاف و ایمیل و شماره تلفن دقیق خود را در فرم درخواست وارد کنید. ما با شما در تماس خواهیم بود.

ثبت درخواست انجام تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل های آماری پایان نامه مدیریت با SPSS
تحلیل های آماری پایان نامه مدیریت با AMOS
تحلیل های آماری پایان نامه مدیریت با MINITAB
تحلیل های آماری پایان نامه مدیریت با LISREL
تحلیل های آماری پایان نامه مدیریت با PLS

شما دوستان عزیز می توانید از تحلیل های زیر در انجام پایان نامه خود استفاده کنید:

روش تحقیق کیفی در پایان نامه های مدیریت

تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در پایان نامه های مدیریت

روش های فرا ابتکاری در پایان نامه های مدیریت

 

همچنین می توانید از خدمات زیر در مدیراما استفاده کنید:

ثبت درخواست پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت

ثبت درخواست انجام پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت

ثبت درخواست انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت