اگر بر روی موضوع خاصی در حال انجام پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و یا رساله دکتری هستید، کاملا بر این مسئله آگاهید که مقالات علمی خمیرمایه اصلی پژوهش شما هستند. مواد خامی که وارد ذهن پژوهشگر می شوند و پژوهشگر با کنار هم گذاشتن آنها مانند قطعات پازل، به سمت نتایج تحقیق هدایت می شود. اما متاسفانه بسیاری از پژوهشگران در کشور به منابع علمی دست اول دسترسی ندارند.

بدین جهت یکی از خدماتی که مدیراما ارائه می دهد، گردآوری این مقالات بر روی کلمات کلیدی مدنظر پژوهشگران است.

بسته مقالات مدیریتیبسته مقالات مدیریتی

بنابر درخواست محقق، این بسته می تواند شامل پایان نامه های خارجی، کتاب های خارجی، خلاصه کتاب ها، مقالات داخلی و خارجی و هر محتوای دیگر باشد. در فروشگاه محصولات دانشی مدیراما تعدادی بسته مقالات مدیریتی ارائه شده است. این بسته مقالات عبارتند از:

بسته مقالات هویت برند
بسته مقالات ارزش مشتری
بسته مقالات وفاداری به برند
بسته مقالات آینده نگاری
بسته مقالات کیفیت زندگی کاری
بسته مقالات هوشمندی کسب و کار
بسته مقالات ظرفیت مدیریت دانش
بسته مقالات مهندسی مجدد فرایندها
بسته مقالات یادگیری مشارکتی
بسته مقالات یادگیری سازمانی
بسته مقالات وفاداری مشتری
بسته مقالات هنرپیشگی شغلی
بسته مقالات نگرش نام تجاری
بسته مقالات مدیریت کیفیت
بسته مقالات مدیریت پروژه
بسته مقالات کارت امتیاز متوازن
بسته مقالات فرهنگ سازمانی
بسته مقالات عدالت سازمانی
بسته مقالات عجین شدن با شغل
بسته مقالات شش سیگما
بسته مقالات سلامت سازمانی
بسته مقالات سرمایه فکری
بسته مقالات رهبری تحول گرا
بسته مقالات رضایت مشتری
بسته مقالات خودارزیابی
بسته مقالات درگیری شغلی
بسته مقالات تناسب شغل-شاغل
بسته مقالات تعارض کار-خانواده
بسته مقالات برند کارفرما
بسته مقالات بازخورد ۳۶۰ درجه
بسته مقالات بازاریابی رابطه ای
بسته مقالات انگیزش کارکنان
بسته مقالات اعتماد سازمانی
بسته مقالات استرس شغلی
بسته مقالات ارتباطات سازمانی
بسته مقالات ارزیابی عملکرد
بسته مقالات ابهام نقش
بسته مقالات نوآوری و نوآوری سازمانی
بسته مقالات نگهداشت کارکنان
بسته مقالات مسئولیت اجتماعی سازمان
بسته مقالات مدیریت عملکرد
بسته مقالات مدیریت دانش
بسته مقالات مدیریت ارتباط مشتری
بسته مقالات قصد ترک شغل
بسته مقالات عملکرد سازمانی
بسته مقالات ظرفیت جذب
بسته مقالات ساختار سازمانی
بسته مقالات رفتار شهروندی سازمانی
بسته مقالات جبران خدمات
بسته مقالات تجارت الکترونیک
بسته مقالات برون سپاری
بسته مقالات برندسازی
بسته مقالات برنامه ریزی استراتژیک
بسته مقالات آینده نگاری تکنولوژی
بسته مقالات انتقال تکنولوژی
بسته مقالات اعتیاد به کار
بسته مقالات زنجیره تامین
بسته مقالات تعهد سازمانی
بسته مقالات کارآفرینی
بسته مقالات بازارگرایی
بسته مقالات رضایت شغلی
بسته مقالات فرسودگی شغلی
بسته مقالات مشتری محوری
بسته مقالات توانمندسازی

 

فروشگاه بسته مقالات علمی مدیریتی

 

اگر بر روی موضوعی خاص در حوزه مدیریت نیاز به بسته مقالات دارید، درخواست خود را از لینک زیر ثبت نمایید. لطفا شرح دقیقی از درخواست خود را مرقوم بفرمایید.

درخواست بسته مقالات علمی مدیریتی

 

همچنین می توانید از خدمات زیر در مدیراما استفاده کنید:

 

ثبت درخواست پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت

ثبت درخواست انجام پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت

ثبت درخواست انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

ثبت درخواست انجام تحلیل های آماری