آشنایی با مفهوم درهم تنیدگی شغلی و ابعاد آن

0
4
درهم تنیدگی شغلی
درهم تنیدگی شغلی

یکی از مباحث نوین در ادبیات مدیریت منابع انسانی درهم تنیدگی شغلی  است که نه تنها می تواند سبب حفظ و نگهداری کارکنان شود، بلکه تمایل به ترک خدمت آنان را نیز کاهش می دهد. درهم تنیدگی شغلی، قلمرو و محدوده وسیعی از تأثیرات روان شناختی، اجتماعی و مالی که بر ابقای کارکنان در سازمان تأثیرگذار است، تعریف می شود. این تأثیرات نه فقط در شغل، بلکه خارج از محیط کاری کارکنان نیز وجود دارند و همانند شبکه و محفظه ای افراد را در سازمان احاطه کرده و از تمایل به ترک خدمت در افراد می کاهد. بر اساس ادبیات موجود، نظریه درهم تنیدگی شغلی را می توان «تور یا شبکه ای توصیف کرد که مدیران با پیاده سازی ابعاد آن در  سازمان، می توانند افراد را در سازمان نگه دارند».

بنابراین می توان گفت نظریه درهم تنیدگی شغلی، به عنوان مقوله حیاتی و به واسطه تمرکزی که بر عوامل پیش بین تأثیرگذار (ویژگی های شغلی، عوامل اجتماعی، استرس و…) بر ماندگاری افراد و کاهش تمایل کارکنان به ترک و جابه جایی شغلی دارد، به مدیران این امکان را می دهد که برای حفظ منابع انسانی ارزش آفرین در سازمان اقدامات مؤثری انجام دهند.

درهم تنیدگی شغلی

ابعاد درهم تنیدگی شغلی

درهم تنیدگی شغلی شامل سه بعد می باشد: تناسب، پیوند و فداکردن

تناسب

درجه ای که زندگی افراد با مشاغل و جوامع آنها همسو باشد، «تناسب» نامیده می شود. ارزش های شخصی، اهداف شغلی و برنامه های آینده کارمند باید با فرهنگ سازمانی بزرگ تر و خواسته های شغلی ضروری وی سازگار باشد. علاوه بر این، فرد در نظر خواهد گرفت که چقدر وی با جامعه و محیط اطراف آن تناسب دارد.
تناسب اغلب به عنوان سازگاری درک شده کارمند با سازمان وی توصیف شده است. این ساختار بیشتر به عنوان ترکیبی از تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- شغل  تشریح شد. مطالعات نشان داده اند که تناسب فرد- سازمان ضعیف، به ترک خدمت کارکنان منجر می گردد.

پیوندها

پیوندها به عنوان ارتباطات رسمی یا غیررسمی بین یک فرد و نهادها یا افراد دیگر مشخص می شوند. پیوندها درجه ای هستند که مردم با فعالیت ها و افراد دیگر ارتباط دارند. درهم تنیدگی شغلی (JE) اشاره می کند تعدادی رشته، یک کارمند و خانواده اش را به یک شبکه اجتماعی، روانی و مالی متصل می کند که شامل دوستان و گروه های کاری و غیر کاری، گروه و جامعه و محیط فیزیکی می باشد که فرد در آن زندگی می کند.

فدا کردن

فدا کردن به معنی هزینه فرصت ترک شغل می باشد، که هزینه درک شده از راحتی و تسهیلات فیزیکی و روانی بوده که فرد در هنگام ترک شغل فعلی، آن تسهیلات را فدا می کند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که نگرش شغلی تأثیر نسبتا کمی بر ماندن یا ترک شغل کارکنان دارد. عواملی دیگری چون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و جایگزین های شغلی برای درک بهتر ترک شغل برجسته هستند.

فدا کردن سازمانی به عنوان هزینه ادراک شده برای راحتی فیزیکی یا روانی تعریف شده است که فرد هنگام ترک شغل فعلی، فدا و قربانی می کند.
قربانی کردن هزینه های درک شده ی مزایای مادی یا روانی را در برمی گیرد که ممکن است با ترک شغل فرد، از بین برود. به عنوان مثال، ترک یک سازمان، به احتمال زیاد ضررهای شخصی درپی دارد.

 

کاربر گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره جهت تهیه فایل های مرتبط (مبانی نظری، پک مقالات و مقاله بیس) در زمینه درهم تنیدگی می توانید درخواست خود را فرم تماس با ما ثبت نمایید.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید